Toiminta

Tule mukaan ammattiosasto toimintaan

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa varsinaiseen hallituksen
kokouksiin ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
Kesä- ja heinäkuussa ei kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta tätä vaadi.

Kevät- ja syyskokouksiin kutsut lähetetään suoraan jäsenille sähköpostitse.
Kokousilmoitukset julkaistaan myös ao:n omilla nettisivuilla,
ao:n suljetussa facebook ryhmässä, Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi lehdissä.
Hallituksen kokouksista ilmoitetaan myös ammattiosaston nettisivuilla ja
ao:n suljetussa facebook ryhmässä.

Osallistumme aktiivisesti liiton, sekä TSN:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin,
sekä jäsen- ja edunvalvonta iltoihin. Kannustamme ja kutsumme uusia jäseniä,
sekä nuoria mukaan toimintaan. Järjestämme jäsenille koulutusta toivomuksien mukaisesti.

Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestämme yhteistä illan viettoa.
Esim. syyskokouksen yhteydessä järjestämme pikkujoulut.
Perinteiseksi muodostunut Levin koulutus ja virkistys viikonloppu
pyritään järjestämään joka syksy.
Pyrimme järjestämään jäsenien toivomuksien mukaista virkistystoimintaa.